Web Site Terms and Conditions of Use

Mijn Gereedschapskist, gevestigd aan Bovendijk 132 3045 PC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mijngereedschapskist.nl Bovendijk 132 3045 PC Rotterdam 0152010466

Willeke van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Gereedschapskist. Zij is te bereiken via willeke@mijngereedschapskist.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Gereedschapskist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit geldt alleen bij het plaatsen van een online bestelling (voor bijvoorbeeld een training). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Eventueel verzendadres indien van toepassing
– Google Analytics gegevens m.b.t. surfgedrag. Je account is hierbij geanonimiseerd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijn Gereedschapskist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mijn Gereedschapskist analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijn Gereedschapskist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Gereedschapskist) tussen zit. Mijn Gereedschapskist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en (beveiligde) plugins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijn Gereedschapskist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* voornaam en e-mail adres, 2 jaar, tbv het versturen van een mailing

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Gereedschapskist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn Gereedschapskist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn Gereedschapskist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Mijn Gereedschapskist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Gereedschapskist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar willeke@mijngereedschapskist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mijn Gereedschapskist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn Gereedschapskist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via willeke@mijngereedschapskist.nl

Deze website gebruikt cookies voor statistische informatie en marketing doeleinden. AccepterenMeer lezen

De 5 meest gemaakte fouten waardoor je geen klanten via je website krijgt.

En hoe jij ze kunt voorkomen!

Krijg jij klanten via je website? Nee? Download dan direct dit e-book met de 5 meest gemaakte fouten én heel veel tips hoe jij ze kunt voorkomen. Heel praktisch en direct (zelf) uit te voeren zonder technische kennis.

De Kluswijzer ontvangen?

Wil je je, na het lezen van mijn e-book, inschrijven voor de Kluswijzer?
Bedankt! Daar word ik oprecht heel erg blij van.
Ik verstuur op onregelmatige tijden meer informatie over allerlei zaken
rondom je website en online marketing.